शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 110.50 93.29
मुंबई 109.98 94.14
नागपूर 109.71 92.53
पुणे 110.32 93.08
View all
Currency Price Change