महाराष्ट्र

⚡कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांसाठी येत्या 25 ऑक्टोंबर पासून विशेष लसीकरण सुरु होणार

By Chanda Mandavkar

राज्य सरकारकडून आता कॉलेज मधील विद्यार्थ्यांसाठी खास लसीकरण सेवा सुरु केली जाणार आहे. त्यासाठी त्याला मिशन युवा स्वस्थ अभियान असे नाव दिले आहे.

Read Full Story