महाराष्ट्र

⚡नवी मुंबई महानगरपालिकेने जारी केली 2022-23 साठी धोकादायक इमारतींची यादी

By टीम लेटेस्टली

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 265 (अ) नुसार, 30 वर्षांहून अधिक काळ वापरात असलेल्या इमारतींचे नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे नोंदणीकृत बांधकाम अभियंता किंवा स्ट्रक्चरल अभियंता यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आवश्यक आहे

...

Read Full Story