आरोग्य

⚡आरोग्यदायी जीवनशैली आणि चयापचय यांचे महत्त्व काय?

By अण्णासाहेब चवरे

तुम्ही कोणत्याही वयोगटातील असा. तुमचे आरोग्य चांगले ठेवायचे असेल तर पचनशक्ती (Digestive Power) महत्वाची असणे महत्त्वाचे आहे. पचनशक्ती म्हणजेच चयापच (Metabolism). ज्याला इंग्रजीमध्ये मेटॉबॉलीजम (Importance of Metabolism) म्हटले जाते.

...

Read Full Story