शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 97.69 88.15
मुंबई 97.57 88.60
नागपूर 97.39 87.11
पुणे 97.21 86.90
View all
Currency Price Change
USD 73.5425 -0.48
GBP 102.7700 -0.13