चीन

शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 97.73 87.37
मुंबई 96.83 87.81
नागपूर 96.87 86.55
पुणे 96.57 86.22
View all
Currency Price Change
USD 75.8500 -0.07
GBP 103.4550 0.87
EUR 89.6650 0.02