शहर पेट्रोल डीझल
कोल्हापूर 97.55 87.32
मुंबई 97.57 88.60
नागपूर 97.34 87.12
पुणे 97.12 86.88
View all
Currency Price Change