महाराष्ट्र

⚡Mumbai: बनावट शाम्पू, कंडीशनर, बिअर्ड वॉश चे उत्पादन व विक्री

By टीम लेटेस्टली

5 सौंदर्य प्रसाधनांचे नमुने चाचणीसाठी घेऊन ते अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा मुंबई येथे पाठविले आहेत व त्याचे अहवाल प्राप्त झाल्यावर मे. ग्रूमिंग एन्टरप्राईस प्रा.लि. जुहू मुंबई यांच्या विरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल

...

Read Full Story