महाराष्ट्र

⚡मुंबई महानगर पालिकेने मालमत्ता करातून चांगले पैसे जमा केले

By Amol More

सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या 4,500 कोटी रुपये मालमत्ता कराच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक (107.95 टक्के) कर संकलित करण्यात आला आहे

Read Full Story