महाराष्ट्र

⚡Anti-Defection Law: राज्यघटनेतील 10 वी अनुसूची अर्थातच 'पक्षांतरबंदी कायदा' काय सांगतो?

By टीम लेटेस्टली

पक्षांतरबंदी विरोधी कायदा नेमका आहे तरी काय? राज्यघटनेतील 10 वी अनुसूची (10th Schedule of the Constitution of India) अर्थातच 'पक्षांतरबंदी कायदा' काय सांगतो? यावर टाकलेला हा एक कटाक्ष.

...

Read Full Story