सण आणि उत्सव

⚡Happy Dussehra 2022 Messages

By टीम लेटेस्टली

या दिवशी धन, ज्ञान आणि भक्तीची पूजा केली जाते. या दिवशी परस्परांना सोने म्हणून आपट्याची पाने देतात. तसेच पाटी-पुस्तके आणि शस्त्रास्त्रांचे पूजन करण्यात येते. या दिवशी सीमोल्लंघन, शमीपूजन, अपराजितापूजन आणि शस्त्रपूजा ही चार कृत्ये करायची असतात.

...

Read Full Story