सण आणि उत्सव

⚡मानाची पहिली पालखी आज पंढरपूरात दाखल

By Snehal Satghare

पंढरीत दाखल होणारी पालखी म्हणून मुक्ताईंच्या पालखीचं विशेष महत्व आहे. गेल्या 34 दिवसात जवळपास 750 किलोमीटरचे अंतर पायी कापले आहे.

Read Full Story