माहिती

⚡12वी पास असणाऱ्या उमेदवारांसाठी भारतीय सैन्यात भरती

By Bhakti Aghav

12वी उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांनी विज्ञान विषयात (गणित, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र) किमान 60% गुण प्राप्त केलेले असावेत.

Read Full Story