शिक्षण

⚡आता अभियांत्रिकी पदविकेचे शिक्षण मराठी भाषेत घेण्यात येणार

By टीम लेटेस्टली

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका (2nd Year Engineering Diploma) अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक पात्रतेत बदल करण्यात आले असून, निश्चित केलेल्या विषयांपैकी कोणतेही तीन विषय घेऊन बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे

...

Read Full Story